To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

И АЗ МОГА / I CAN TOO е фондация за подпомагане на деца със специални нужди.

Създадена през 2006 като частна инициативa, днес I CAN TOO съществува изцяло на благотворителен принцип, получавайки безвъзмездната подкрепа на партньори от различни сфери на изкуството, спорта, бизнеса, медиите, както и подкрепата на правителствени и неправителствени организации.

От 2012 I CAN TOO е регистрирана в САЩ - като 501(c)(3) неправителствена организация.

Идеята на И АЗ МОГА е, че всеки помага с това, което МОЖЕ най-добре. На този принцип, през 2008 г. I CAN TOO създава терапевтичен Центъраза деца с увреждания в София, реализиран за пет месеца изцяло с нефинансови дарения. В него се рехабилитират 370 деца на месец.

И АЗ МОГА помага на над 650 деца със специални нужди и техните семейства и подкрепя два съществуващи терапевтични цетъра – като насочва дарители към тях.

През 2015 I CAN TOO откри Център за деца с аутизъм в гр. Пловдив “И НИЕ МОЖЕМ / WE CAN TOO”. Това е първият по рода си Център в България, в който се създава фонд за подпомагане терапията на деца, чиито родители са с ограничени финансови възможности.

Над 300 български и интернационални известни личности са лица на И АЗ МОГА и популяризират мисията на организацията по света.

"Всеки МОЖЕ да промени света към по-добро... с това, което МОЖЕ най-добре!"

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПО-БЪРЗО ДА ПОМОГНЕМ!

Юробанк България | IBAN: BG15BPBI79421080910101 | BIC: BPBIBGSF

www.icantoo.eu

www.facebook.com/icantoofoundation

#icantoo_foundation

И Аз Мога / I Can Too