To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

И АЗ МОГА / I CAN TOO е фондация за подпомагане на деца със специални нужди.

Създадена през 2006 като частна инициативa, днес I CAN TOO съществува изцяло на благотворителен принцип, получавайки безвъзмездната подкрепа на партньори от различни сфери на изкуството, спорта, бизнеса, медиите, както и подкрепата на правителствени и неправителствени организации.

От 2012 I CAN TOO е регистрирана в САЩ - като 501(c)(3) неправителствена организация.

Идеята на И АЗ МОГА е, че всеки помага с това, което МОЖЕ най-добре. На този принцип, през 2008 г. I CAN TOO създава терапевтичен Центъраза деца с увреждания в София, реализиран за пет месеца изцяло с нефинансови дарения. В него се рехабилитират 370 деца на месец.

И АЗ МОГА помага на над 650 деца със специални нужди и техните семейства и подкрепя два съществуващи терапевтични цетъра – като насочва дарители към тях.

През 2015 I CAN TOO откри Център за деца с аутизъм в гр. Пловдив “И НИЕ МОЖЕМ / WE CAN TOO”. Това е първият по рода си Център в България, в който се създава фонд за подпомагане терапията на деца, чиито родители са с ограничени финансови възможности.

Над 300 български и интернационални известни личности са лица на И АЗ МОГА и популяризират мисията на организацията по света.

"Всеки МОЖЕ да промени света към по-добро... с това, което МОЖЕ най-добре!"

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПО-БЪРЗО ДА ПОМОГНЕМ!

Юробанк България | IBAN: BG15BPBI79421080910101 | BIC: BPBIBGSF

www.icantoo.eu

www.facebook.com/icantoofoundation

#icantoo_foundation

И Аз Мога / I Can Too